Jain Vishva Bharati Entrance

ACHARYA MAHAPRAGYA SAHITYA PURASKAR

Sponsored By: SURAJMAL SURANA CHARITABLE TRUST, GUWAHATI

 AwardeeYear
PROF. JAYNARAYAN SHARMA
-
Rs. 100000.00/-
Venue : -
2010
SRI TULSI JAIN
TUSRA
Rs. 100000.00/-
Venue : PARIHARA
2009
SMT. SUDHAMAHI RAGHUNATHAN
DELHI
Rs. 100000.00/-
Venue : JAIPUR
2008
PROF. S. JAYPRAGASHAM
MADURAI
Rs. 100000.00/-
Venue : UDAIPUR
2007
DR. HARI SHANKAR PANDEY
X
Rs. 100000.00/-
Venue : TAMKOR
2006
1


PRATIVEDAN

PRATIVEDAN
- Prativedan (2016-17)

See More

OUR MAGAZINES

IN HOUSE MAGAZINE

KAMDHENU
- September 2014 - September 2016

See More

VIGYAPTI

VIGYAPTI
- Vigyapti No. 41

See More

JAI TITHI PATRAK

JAI TITHI PATRAK
- Panchang Vikram Samvat 2074

See More

Jain Vishva Bharati

About us | Terms of Use | Disclaimer | Privacy Policy | Contact Us | SiteMap
© Jain Vishva Bharati, All rights reserved.